นายนพดล เพ็ญประชุม

Written by Nopadol Penpachoom on . Posted in

ประวัติการศึกษา

น.ธ.เอก, ป.ธ.5, วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 • PHP ขั้นกลาง
 • ASP ขั้นกลาง
 • SQL ขั้นสูง
 • SQL Server ขั้นกลาง
 • Laravel Framework ขั้นต้น
 • Codeinigter Framework ขั้นกลาง
 • Visual Basic ขั้นกลาง
 • C ขั้นกลาง
 • C# ขั้นต้น
 • C++ ขั้นต้น
 • Andorid Programming ขั้นต้น
 • iOS Programming ขั้นต้น
 • Photoshop ขั้นต้น
 • illastrator ขั้นสูง
 • Flash ขั้นกลาง
 • Joomla ขั้นสูง
 • WordPress ขั้นสูง
 • Moodle ขั้นสูง
 • eclipse ขั้นสูง
 • Sublimtext ขั้นสูง
 • Deaviemwer ขั้นสูง
 • MS word ขั้นกลาง
 • MS Pawerpoint สูง
 • เป็นวิทยากร หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยHTML5+CSS3
 • เป็นวิทยากร หลักสูตรJoomla Advance Exention Workshop
 • เป็นวิทยากร หลักสูตรสร้างและจัดการเว็บไซต์หน่วยงานองค์กรด้วย Joomla2.5
 • เป็นวิทยากร หลักสูตรการสร้างWeb application ด้วย PHP+Mysql
 • เป็นวิทยากร หลักสูตรPHP+MYSQL workshop
 • เป็นวิทยากร หลักสูตรสร้างเว็บรองรับ AEC58 ด้วย wordpess
 • เป็นวิทยากร หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์หลายภาษาเตรียมความพร้อมสู่ AEC ด้วย WordPress
 • เป็นวิทยากร การพัฒนาระบบการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Moodle LMS
 • เป็นวิทยากร พัฒนาและจัดการเว็บไซต์ส่วนงานด้วย WordPress เบื้องต้น
 • เป็นวิทยากร การใช้งาน ออกแบบสื่อรูปภาพด้วย Photoshop cs6 เบื้องต้น
 • เป็นวิทยากร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้วยJoomla CMS ขั้นสูง
 • เป็นวิทยากร การบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย
 • เป็นวิทยากร เทคนิคการใช้ไอทีชีสำหรับบัณฑิตศึกษา
 • เว็บไซต์ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ www2.it.mcu.ac.th
 • เว็บไซต์วิดีโอออนดีมานด์ มจร mcutube.mcu.ac.th
 • เว็บไซต์วิสาขนานาชาติ www.icdv.net
 • เว็บไซต์ MCU TV www.tv.mcu.ac.th
 • เว็บไซต์งานฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ส่วนเทคโนฯ www.training.mcu.ac.th
 • ระบบฐานข้อมูลทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ its.mcu.ac.th
 • ระบบมีเดียไฟล์ media.mcu.ac.th
 • เว็บไซต์วิทยุออนไลน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย www.mcu.ac.th/radio/
 • เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า www.alumni.mcu.ac.th
 • ระบบมีเดียไฟล์ media.mcu.ac.th
 • เว็บไซต์ระบบKM ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ www.km.it.mcu.ac.th
 • ระบบงานออนไลน์
 • ระบบยืม-คืนอุปกรณ์ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ระบบถ่ายทอดสดsterming
 • ระบบการจองห้องประชุมออนไลน์
 • ระบบe-Research
 • ระบบโรงพัก
 • ระบบขายของออนไลน์