นายไกรษร ราชนิจ

Written by นางสาวสุพัตรา ทองสุข on . Posted in

  • หลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย (Website Security Management) วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๘
  • หลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ให้ปลอดภัย Website-Security-Management ในวันที่ ๑๙  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
  • หลักสูตรการลงวินโดวน์ด้วย Windows สำเร็จรูป ในวันที่ ๒๙  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
  • หลักสูตรการจัดการไวรัสและมัลแวร์ ด้วย  spybot และ nod32 ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
  • หลักสูตรคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙
  • หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ส่วนงานด้าย CMS เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๙